[1]
Cotae, A., Melente, O., Costache, M., Mierloiu, M., Cobilinschi, C., Țincu, R. and Grințescu, I. 2022. RARE CASE OF LIFE-THREATENING METFORMIN-ASSOCIATED ACIDOSIS WITHOUT HYPERLACTATEMIA IN POSTOPERATIVE PERIOD. Romanian Journal of Clinical Research. 4, 2 (Jan. 2022). DOI:https://doi.org/10.33695/rjcr.v4i2.80.