Mihai, D., Bernea, G., Balcangiu-Stroescu, A., Timofte, D., Dragoș, D., Tănăsescu, M., Văcăroiu, I., Tulin, A., Știru, O., Oprescu Macovei, A., & Ionescu, D. (2021). SCREENING, DIAGNOSIS AND GLUCOSE MONITORING OF GESTATIONAL DIABETES – A BRIEF UPDATE. Romanian Journal of Clinical Research, 4(1). Retrieved from https://rjcronline.com/index.php/rjcr/article/view/71