Mihai, D., Bernea, G., Balcangiu-Stroescu, A., Timofte, D., Dragoș, D., Tănăsescu, M., Văcăroiu, I., Tulin, A., Știru, O., Oprescu Macovei, A. and Ionescu, D. (2021) “SCREENING, DIAGNOSIS AND GLUCOSE MONITORING OF GESTATIONAL DIABETES – A BRIEF UPDATE”, Romanian Journal of Clinical Research, 4(1). Available at: https://rjcronline.com/index.php/rjcr/article/view/71 (Accessed: 30May2024).