Balcangiu-Stroescu, A., D. Timofte, D. Dragoș, M. Tănăsescu, I. Ghenu, I. Văcăroiu, A. Tulin, O. Știru, D. Mihai, D. Ionescu, A. Oprescu Macovei, R. Tulin, and C. Nitipir. “GLYCEMIC VARIABILITY IN DIABETIC PATIENTS ON CHRONIC HEMODIALYSIS: IMPORTANCE AND MONITORING METHODS”. Romanian Journal of Clinical Research, Vol. 4, no. 1, July 2021, https://rjcronline.com/index.php/rjcr/article/view/72.